Производство

“БРОД ТРИКО” ЕООД е специализирана в производството на трикотажни изделия. Модерното й оборудване включва 62 броя плетачни машини Shima Seiki-5/7/12/14 файн, конфекционна техника на водещите фирми Juki,Complett, KMF,Duerkopp, Cansai, гладачна и финишна техника Nepi Otello,Monti Antonio и Primus. В производството са ангажирани около 230 човека.
Основните й клиенти са:Navigare, Rabe,Lucia,Gollehaug, Heinrich Sauer.
 
 
БРОД ЛЪКИ ”  ЕООД също е специализирана в производството на трикотажни изделия. Оборудването а фабриката е със същата модерна техника включваща 69  броя плетачни машини Shima Seiki- 7/12/14 файн, конфекционната техника е на фирмите Juki, Complett, KFM, Duerkopp, Rimoldi, Brother, гладачна и финишна техника Nepi Otello и Primus. В производството са ангажирани около 220 човека.
Основните й клиенти са Heinrich Sauer,Saint Pierre, Rabe