Партньори

Дългогодишният опит и стремеж към постоянно технологично развитие в сферата на трикотажа определят "Брод Трико" ЕООД и "Брод Лъки" ЕООД като едни коректни и утвърдени производители.
 Основни партньори на фирмите са:
RABE, LUCIA, GOLLEHAUG, HEINRICH SAUER ,NAVIGARE